زبان مادری خود را انتخاب کنید، روی این زبان کلیک کنید

زبانی‌ را که می‌خواهید ترجمه کنید را انتخاب نموده و روی آن کلیک کنید

یک دسته بندی را برای دسترسی به کلمات و جملاتی که نیاز به ترجمه دارید انتخاب کنید.

 

گروه = دسترسی به اولین سطح کلمات و جملات در موضوعات مختلف؛ برای مثال جابجاشدگان

دسته بندی : زیر گروه که شامل کلمات و جملات درون گروه است؛ به عنوان مثال در داخل “ جا به جا شدن “ دسته هایی از قبیل: آدرس ها، اماکنی در شهر وسائل حمل و نقل وجود دارد

جمله = فهرستی از همه کلمات و جملات درون دسته

 

سایر نماد‌ها و دکمه ها.

برای برگرداندن ترجمه به زبان اصلی‌، اینجا کلیک کنید. برای بازگشت به ترجمه، دوباره کلیک کنید.

برای گوش دادن به صدا، اینجا کلیک کنید.

translation missing

برای اضافه کردن جمله به “محبوب ها” اینجا را کلیک کنید. جملات ” محبوب” در دستگاهی که در حال استفاده هستید حفظ میشود و نمی‌توان آنهارا به دستگاه دیگر انتقال داد.

برای بازگشت به صفحه اصلی‌ اینجا را کلیک کنید.

مهم: این یک ابزار ارتباطی‌ پایه‌ای است، نه یک برنامه ترجمه کامل. در ترجمه برخی‌ از زبان، به خاطر شیوه ساختن جملات در آن زبان، ممکن است اشتباه دستوری صورت گرفته باشد. زبان مبدا انگلیسی است.